יו"ר ההנהלה

בן ארי (גרודזנסקי) אריה

סגן יו"ר ההנהלה

דייטש גרישה

חברי ההנהלה

בלוך רוזה
ויסטנצקי יעקב
חייט אלה
טוקר פליקס
נחמד אוויק
ציון בלה
קרצ'מר יוחנן
שכנוביץ הלל

ועדת ביקורת

דרוקר גליה יו"ר
אטמוק מרק

גזבר

ויסטנצקי יעקב

יועץ משפטי

צורי חסון