יו"ר ההנהלה

בן ארי (גרודזנסקי) אריה

סגן יו"ר ההנהלה

דייטש גרישה

חברי ההנהלה

בלוך רוזה
דוקטורי יורם
דרוקר גליה
חייט אלה
נחמד אוויק
ציון בלה
שכנוביץ הלל

ועדת ביקורת

דרוקר גליה יו"ר
אטמוק מרק

גזבר

ויסטנצקי יעקב

יועץ משפטי

צורי חסון