Lithuanian Jews memoriam

אנדרטה לזכר יהודי ליטא שנרצחו בשואה בבית העלמין נחלת יצחק

יום הזיכרון לשואה ולגבורה
מדי שנה ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, כ"ז ניסן, מתקיים טקס זיכרון ליהודי ליטא שנרצחו בשואה למרגלות האנדרטה בבית העלמין נחלת יצחק. יוצאי ליטא לדורותיהם מוזמנים להשתתף בטקס זיכרון.

הזמנה סיכום ותמונות מטקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה 2023

28 באוקטובר נקבע כיום הזיכרון ליהודי ליטא שנרצחו בשואה.
מדי שנה בתאריך זה, או בסמוך לו (בהתאם ללוח שנה) איגוד יוצאי ליטא בישראל מקיים עצרת זיכרון לזכר האירועים שהתקיימו ביום זה ולזכר יהודי ליטא שנרצחו בשואה. בשנים האחרונות עצרת זיכרון נערכה בשיתוף "יד ושם" והתקיימה ב"יד ושם" בירושלים.