במדור זה – "יהדות ליטא", בומתוארים קורות יהדות ליטא בכל התקופות, כולל הפרקים: "ליטא העצמאית", "ליטא הסובייטית" ועוד וכן במדור "אימי השואה", המתאר את האירועים הזוועתיים של הפעולות האכזריות של הליטאים והגרמנים נגד היהודים, כולל הפרקים "רצח התינוקות", "רצח הרבנים", הפרקים על התנהגותה הפושעת של הכנסיה הקתולית הליטאית בשואה ויתר הפרקים – יוכל הקורא לקבל תמונה רחבה ביותר על האירועים והמאורעות שהיו מנת חלקם של היהדות הליטאית מאז היווסדה ועד להשמדתה.

wooden synagogues map
לטייל בעקבות המורשת היהודית בליטא
באדיבות רואה עולם 04/05/2021

במדורים אלה, נתונים רבים על ליטא ויהדותה המפוארת, על מוסדותיה ותנועותיה, על ישיבותיה ובתי מדרשיה המפורסמים, על מאות בתי הספר היהודים, בעברית, באידיש, ברוסית וליטאית, שפעלו בה וכן הסמינריונים למורים, התיאטראות והסטודיות למשחק, הספריות, אירגוני הספורט ועוד ועוד. על יהדות ליטא שאבדה ואיננה עוד. באתר, חומר רב על יישוב יהודי נהדר זה, מאז תחילתו ועד לסופו הטראגי.

כפי שאני כותב בד"כ על יהדות ליטא, גם חומר זה כתבתי ביראת כבוד לאותה יהדות נהדרת אשר היתה בליטא, האם בישראל; לאותה יהדות גדולה של ליטא הקטנה, היהדות החיננית, הנאמנה למסורת ישראל, העורגת והמתעוררת; לאותן הקהילות העתיקות יומין של דורות יהודים יקרים, טהורים ותמימים אשר חיו את חייהם בשלוות קודש של צניעות ופשטות; לאותה יהדות אשר יצרה יצירת רוח גדולה ומפוארת של קודש וחול, של תורה והשכלה, של רשת ענפה של בתי כנסת וישיבות מצד אחד ורשת מתקדמת ביותר של בתי ספר וגימנסיות מכל הרמות, מצד שני. עמותות העזרה ההדדית אשר הולידו את המשקע העמוק של חסד, טוב לב ולבביות שהתבטא גם באירגוני החסד הרבים שפעלו בכל עיר ועיירה בליטא. מתן בסתר, ביקור חולים, לינת הצדק וקופת גמילות חסד שהושיטו עזרה ותמיכה לנצרך, סעד לחולה בדרך של כבוד, בצינעה ובצניעות. יהדות שהיתה דוגמא ומופת ליהודים ולגויים כאחד.

יהדות נפלאה זו שקעה בתהומות דמים; קהילות הקודש של ארץ ליטא, ארץ הדמים, נחרבו בידי יושביה הליטאים – הם עקרון ומחקון מן האדמה; יהודי ליטא – גברים ונשים, טף וזקן ועולל יונק שדי אמו – נרצחו על קידוש השם והעם, בידי בני הבליעל הליטאים, אחוזי צמאון הדמים; הם נרצחו באכזריות בכל מקום ברחבי ליטא – בעריה, עיירותיה וכפריה הטמאים; הם נרצחו בכל אתר אפשרי – בבתיהם, בחצרותיהם, ברחובות הקריות ובשווקיהן, בבתי הכנסת ובישיבות, על שפת הנהרות, האגמים והים, ביערות ובחורשות, במוסכים ובבתי המלאכה, בבתי הסוהר ובמחנות העבודה והמוות, בקסרקטיני הצבא ובמבצרי הערים ובכל אתר אחר. היו אשר נטמנו ללא ציון מקום קבורתם והיו שנרצחו באתרי ההריגה ונטמנו בקברי אחים רחבים ועמוקים. יהא זכרם ברוך.

עו"ד יוסף א. מלמד