טקס עצרת זיכרון ביד ושם 2022

ב-26 באוקטובר 2022 התקיים טקס לזכרם של יהודי ליטא שנרצחו בשואה ב"יד ושם" בירושלים. טקס ביוזמת איגוד יוצאי ליטא בישראל אורגן ע"י אגף הנצחה וקשרי קהילה ביד ושם ובסיוע מרכז האירגונים לניצולי השואה.

למעלה מ80 איש, חברי איגוד יוצאי ליטא בישראל, השתתפו במעמד זה. בנוכחות שגרירת ליטא בישראל גברת לינה אנטנויצ'נה, מנכ"ל מרכז הארגונים של ניצולי השואה מר אבי רוזנטל, יושבת ראש איגוד יוצאי וילנה והסביבה גב' מיקי קנטור, יועצת אקדמית של יד ושם פרופסור דינה פורת ומשלחת תלמידים של בית הספר רמז בבני ברק.


טקס זיכרון התחיל בתפילות קדיש ויזכור באוהל יזכור. גב' רוזה בלוך, ניצולת גטו קובנה, ששרדה את מחנה שטוטהוף וצעדת המוות, הדליקה את אש התמיד. א. בן ארי, יו"ר איגוד יוצאי ליטא ושגרירת ליטא בישראל הניחו זרים.

איגוד יוצאי ליטא בישראל עורך טקס זיכרון ליהודי ליטא שנרצחו בשואה במועד סמוך ל 28 באוקטובר. יום שבו (28 באוקטובר 1941) ניתנה פקודה לכל תושבי גטו קובנה להתאסף בכיכר הדמוקרטים. יום "האקציה הגדולה", במהלכו נעשה מיון והפרדה בין האנשים שגורשו למחנות השמדה לבין הנותרים בגטו.

28 באוקטובר נקבע כיום הזיכרון ליהדות ליטא שנרצחו בשואה.

המחצית השנייה של הטקס התקיימה בבית הכנסת של "יד ושם". נשאו דברים יו"ר איגוד יוצאי ליטא בישראל מר א. בן ארי, שגרירת ליטא בישראל גב' לינה אנטנויצ'נה, מנכ"ל מרכז הארגונים של ניצולי השואה מר אבי רוזנטל. יועצת אקדמית של יד ושם פרופ' דינה פורת הציגה תפיסה חדשנית על הקהילתיות ומוסדות קהילתיים בליטא בכלל ובגטו קובנו בפרט.

אריה בן ארי, י"ר איגוד יוצאי ליטא בישראל, עמד על כך שעד עצם יום הזה לא נעשה בליטא ניתוח מעמיק ולא נשאלו שאלות נוקבות או מחקר מבוסס לגבי רצח של 95% מיהדות ליטא. ושעד כה, גם בליטא העצמאית שלאחר פירוק בריה"מ,  לא עמד לדין אף לא אחד מרוצחי היהודים. על אף שבחוקי ליטא אין תקופת ההתיישנות על מעשי רצח.

זאת ועוד. עד כה לא פורסם כל מידע על ההתארגנות המוקדמת ומסודרת בראשות הנהגה מקומית שתכננה את הרצח של יהודי ליטא. רצח היהודים בכל 214 עיירות ליטא, התחיל מיד עם תחילת מבצע "ברברוסא" עוד לפני שהנאצים פלשו לשטח ליטא. כאילו שהליטאים המתינו בחוסר סובלנות להזדמנות הראשונה לשדוד, לאנוס ולרצוח את שכיניהם היהודים. 240 אלף יהודים, האזרחי ליטא, נרצחו ברובם, על ידי שכיניהם הליטאים.

איגוד יוצאי ליטא בישראל ימשיך לפעול לשמירת זיכרון הנספים, והמורשת המפוארת של יהדות ליטא, יפעל כדי למנוע זילות זכר השואה ואת הניסיונות להכחשת  השואה ובמקביל נמשיך בשיפור היחסים עם העם הליטאי וממשלתו.

Similar Posts