לידידיי וחברי האיגוד היקרים שלום רב.

ben-ariבשלוש שנים האחרונות איגוד יוצאי ליטא בישראל עבר שינויים רבים שיאפשרו לו המשך הקיום והיום ניתן למסר לכם בגאווה שאנו נמשיך לפעול עוד שנים רבות לטובת הפצת מורשת המפוארת של יהדות ליטא ולטובת ליטבקים החיים בארץ ובעולם.

כזכור לכם, כאשר ב 2014 נבחרה הנהלת האיגוד החדשה, לרבים היו ספקות האם האיגוד ימשיך להתקיים יותר ממספר חודשים ובעיקר עקב חוסר התקציב, התחייבויות הכספיות שנעשו בעבר והידר תרומות.

היום יש לאיגוד סמל, דגל, הכרה גדולה יותר בארץ ובחו"ל בארגונים רבים וממשלות ובמוסדות שונים.

את "פסיי- בוק" שלנו רואים עשרות מבקרים מדי יום. בטוחני שבאתר שלנו החדיש www.lithuanianjews.org  יהיו ביקורים רבים מדי יום ונעשה ככל הניתן לשפרו ויהפוך ל"בית וירטואלי" לכל הליטבקים בעולם..

היום יותר ממחצית החברי האיגוד הפעילים הצטרפו לאיגוד ב 3 שנים האחרונות, אנו צמצמנו את ההוצאות האיגוד יותר מרבע, לאירועים שאנו ארגנו לזיכרון יהדות ליטא או חגיגות חגי ישראל מגיעים חברים רבים ואנו זוכים בציונים גבוהים מהמשתתפים על הארגון פעילות זו.

אנו העברנו כתרומה לאוניברסיטת תל-אביב את הארכיון המפואר של איגוד יוצאי ליטא בישראל במטרה לשמר טוב יותר על החומר שנאסף במשך כ 70 שנים ולשרת ולהיותו נגיש לכל דורש. בימים אלו כל החומר הרב עובר עיבוד דיגיטלי והחל מחודש מרץ 2019 יהי ניתן לקבלו לכל בכל אמצעי אלקטרוני ללא תמורה ומידית.

חוסר חמור של התקציב לא יאפשר לנו לתכנן פעילות האיגוד מעבר לחודשים ספורים כפי שנכון ומחייב לעשות כל ארגון הפעיל.

במהלך שיזמנו לפני כ 10 חודשים , הצלחנו לקבל תקציב די גדול המבטיח לתכנן ולבצע את הפעילות המתחייבת לעמידה במטרות הארגון לשנים רבות לטובת הליטבקים ולעשות ככל האפשר למטרה העיקרית-לעברת הנהגת האיגוד לדור שבא אחרינו.

דבר זה חייב אתנו לעזוב את משרדי האיגוד שבשד' דוד המלך (שהיה ברשותנו ב 1964) ולעבור למשרדים צנועים יותר שברחוב המרד 29 בתל-אביב.

אנו בתחילת תהליך של בניית תוכנית עבודה להנהלת האיגוד לשנים הבאות ( לפחות 3-5) שיענה למטרות האיגוד

ולתקופה המשתנה שאנו חיים ובהתחשבות מהריבית לרצונכם ודרישותיכם ועמידה ליעדים שקבע הנהלת האיגוד, וכמובן ,שתעמוד במסגרות התקציביות הקיימות.

תודה על שיתוף פעולה.

בכבוד רב,

אריה בן-ארי גרודזנסק