עצרת לזכר יהודי ליטא שנרצחו בשואה

28 באוקטובר נקבע כיום הזיכרון ליהודי ליטא שנרצחו בשואה.

מדי שנה בתאריך זה, או בסמוך לו (בהתאם ללוח שנה) איגוד יוצאי ליטא בישראל מקיים עצרת זיכרון לזכר האירועים שהתקיימו ביום זה ולזכר יהודי ליטא שנרצחו בשואה.

בשנים האחרונות עצרת זיכרון נערכה בשיתוף "יד ושם" והתקיימה ב"יד ושם" בירושלים. 

ב28 באוקטובר 1941 ערכו הגרמנים, בפיקודו של רילקה, ועוזריהם הליטאיים את ה"אקציה הגדולה" בגטו קובנה, כל תושבי הגטו אולצו להתאסף בכיכר הדמוקרטים, שם נעשה מיון לימין ולשמאל; בין אלו שנידונו למוות והשמדה לבין אלו שהותר להם להישאר בגטו. כ-9,200 גברים, נשים וטף, הוצאו מן הגטו אל אתר הרצח הסמיך ה"פורט התשיעי". שם נדחפו אל בורות, שהוכנו מראש, והוצאו להורג במכונות ירייה.

Similar Posts