פניה לחברי איגוד ולעולים יוצאי ליטא

פניה לחברי איגוד ולעולים יוצאי ליטא

אנחנו מבקשים לדעת האם יש ביניכם, בקרב משפחותיכם או בקרב עולים יוצאי ליטא ככלל, מי שניזוקו או נפגעו באופן כלשהו מהמלחמה (מלחמת 7 באוקטובר). פרטים למסור בדואר אלקטרוני [email protected] או בטל' 03-6964812 (בין השעות 10:00 – 14:00 בימים ב' עד ה'). בתודה ובתקווה לבשורות טובות. הנהלת איגוד יוצאי ליטא בישראל.

פיצוי על הרכוש שהיה בבעלותם של יהודים בליטא

ממשלת ליטא תקצבה סכום של עד 10 מיליון אירו לשם מתן פיצוי סמלי חד פעמי על הרכוש שהיה בבעלותם של יהודים שהיו בליטא עד לתאריך של  8 במאי 1945.  זכאים להגיש את התביעה הבעלים המקוריים של הרכוש  או יורשיהם שעד כה, לפי החוקים הקיימים, לא יתאפשר להם להגיש תביעות על הרכוש האבוד לממשלת ליטא. גובה הפיצוי החד פעמי יהיה…

טקס עצרת זיכרון ביד ושם 2022

טקס עצרת זיכרון ביד ושם 2022

ב-26 באוקטובר 2022 התקיים טקס לזכרם של יהודי ליטא שנרצחו בשואה ב"יד ושם" בירושלים. טקס ביוזמת איגוד יוצאי ליטא בישראל אורגן ע"י אגף הנצחה וקשרי קהילה ביד ושם ובסיוע מרכז האירגונים לניצולי השואה.

עצרת לזכר יהודי ליטא שנרצחו בשואה

28 באוקטובר נקבע כיום הזיכרון ליהודי ליטא שנרצחו בשואה.

מדי שנה בתאריך זה, או בסמוך לו (בהתאם ללוח שנה) איגוד יוצאי ליטא בישראל מקיים עצרת זיכרון לזכר האירועים שהתקיימו ביום זה ולזכר יהודי ליטא שנרצחו בשואה.