פניה לחברי איגוד ולעולים יוצאי ליטא

פניה לחברי איגוד ולעולים יוצאי ליטא

אנחנו מבקשים לדעת האם יש ביניכם, בקרב משפחותיכם או בקרב עולים יוצאי ליטא ככלל, מי שניזוקו או נפגעו באופן כלשהו מהמלחמה (מלחמת 7 באוקטובר). פרטים למסור בדואר אלקטרוני [email protected] או בטל' 03-6964812 (בין השעות 10:00 – 14:00 בימים ב' עד ה'). בתודה ובתקווה לבשורות טובות. הנהלת איגוד יוצאי ליטא בישראל.

פיצוי על הרכוש שהיה בבעלותם של יהודים בליטא

ממשלת ליטא תקצבה סכום של עד 10 מיליון אירו לשם מתן פיצוי סמלי חד פעמי על הרכוש שהיה בבעלותם של יהודים שהיו בליטא עד לתאריך של  8 במאי 1945.  זכאים להגיש את התביעה הבעלים המקוריים של הרכוש  או יורשיהם שעד כה, לפי החוקים הקיימים, לא יתאפשר להם להגיש תביעות על הרכוש האבוד לממשלת ליטא. גובה הפיצוי החד פעמי יהיה…

אישור החוק בדבר פיצויים ליהדות ליטא

קישור לחוק https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=2&p_t=283414 קרן רצון טוב – בקשה ונוהל לפיצוי מקרקעין